in

Ispravna procedura podnošenja zahtjeva za e-Aukcije

Slatka-Tajna.Eu

Agencija za javne nabavke BiH ovim putem skreće pažnju na ispravnu proceduru podnošenja zahtjeva za ponovnim zakazivanjem e-Aukcije. Naime članom 7. stavovima (1) i (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije propisano je sljedeće:

(1) U slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je nadležna Agencija za javne nabavke BiH (u daljem tekstu: Agencija), a usljed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-Aukcije ili prekida započete e-Aukcije, Agencija ponovo zakazuje e-Aukciju.

(2) Kada je potrebno ponovo zakazati e-Aukciju u skladu sa stavom (1) ovog člana ugovorni organ je dužan obratiti se Agenciji zahtjevom u kojem je opisan problem koji se desio.

Nadalje, stavovima (4) i (5) gore navedenog Pravilnika propisano je sljedeće:

(4) Agencija može ponovo zakazati e-Aukciju i u drugim opravdanim slučajevima.

(5) U slučaju ponovnog zakazivanja e-Aukcije iz stava (4) ovog člana, ugovorni organ je dužan dostaviti Agenciji zahtjev za ponovno zakazivanje e-Aukcije, sa obrazloženjem razloga koji dokazuju da se radi o opravdanom slučaju. Agencija utvrđuje postojanje opravdanih slučajeva najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva i o tome obavještava ugovorni organ.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku


Naglašavamo da je u oba slučaja ugovorni organ taj koji Agenciji šalje zahtjev za ponovnim zakazivanjem e-Aukcije sa opisanim problemom koji se desio, odnosno obrazloženjem razloga koji dokazuju da se radi o opravdanom slučaju.

Shodno navedenim normama Agencija ne može postupati po prijavama ponuđača. Ukoliko Agencija, direktno od ponuđača, dobije zahtjev za ponovnim zakazivanjem e-Aukcije ili zahtjev za ispitivanjem sistema e-Nabavke zbog eventualnih tehničkih problema, zamolit će ponuđača da se obrati ugovornom organu koji provodi postupak javne nabavke, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije.

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

‘Zagađenje u BiH treba učiniti političkim pitanjem’

Mina Vrbaški nakon optužbi fanova: Otkrila da li je raskinula sa dečkom