HOMEPAGE - pocetna stranica 
Reklama Banner sa strane (samo Firme) 1 mjesec 185 x 93 px 99 €
Reklama Banner sa strane (samo Firme) 3 mjeseca 185 x 93 px 199 €
Reklama Rotirajuci Banner (Party +text)  1 mjesec 390 x 300 px 99 €
Reklama Rotirajuci Banner (Firma +text) 1 mjesec 390 x 300 px 149 €
Link reklama 1 mjesec   19 €
Link reklama 3 mjeseca   49 €
Text reklama (Party)  termin   19 €
Izrada Bannera     29 €
       
HOMEPAGE - ostale stranice
Reklama Banner 1 mjesec 150 x 80 px 29 €
Reklama Banner 1 mjesec 150 x 150 px 39 €
Reklama Banner 1 mjesec 150 x 210 px 49 €
Reklama Banner 1 mjesec 300 x 210 px 69 €
Reklama Banner 1 mjesec 450x 210 px 99 €
Link reklama 1 mjesec   29 €
Izrada Bannera     29 €
       
FACEBOOK site (30 000 Fans)
Reklama Grafika ili video (sedmicno 1 x)
1 mjesec
1200x627 px
49 €
Reklama Grafika ili video (sedmicno 4 x) 1 mjesec 1200x627 px 99 €
Izrada Grafike
1 grafika 1200x627 px 49 €
Izrada Video     99 €
 50000 prikazivanja u krugu 100 km     399 €

Cijene ostalih reklama pogledajte u nasem Shopu

Contacty Us For Marketing