in

Javni poziv za dodjelu sredstava za programe profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2020. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa profesioanalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2020. godini.

LOT 3.2 Poziva se odnosi na prrograme koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove, a LOT 3.3 na programe na koje osobe s invaliditetom same apliciraju.

Sredstva za školovanje u odgovarajućim obrazovnim ustanovama po LOT-u III.3 u okviru predmetnog Javnog poziva dodijeljuju se isključivo za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili školovanje za školsku/akademsku 2020/2021 godinu. Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  „Javni poziv 2020. – finansiranje/sufinansiranje programa – NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 30.09.2020. godine. Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba .

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje. Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Report

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

U BiH najmlađi najmanje glasaju

5G debata – Nezavisni stav