in

UPFBiH u borbi protiv korupcije

Slatka-Tajna.Eu

Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije usvojena je 2003. godine na Generalnoj skupštini UN-a, te se u svijetu 9. decembar obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije.
Ovom prilikom Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine naglašava svoju potpunu i snažnu opredijeljenost i posvećenost u identifikaciji i preveniranju svih oblika koruptivnih ponašanja, kako u interakciji javnog i privatnog sektora. Kao potvrdu opredijeljenosti borbi protiv korupcije UPFBiH implementira projekat „Poslovanje bez korupcije“ koji se realizira se u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a koji provode Centri civilnih inicijativa, kao glavni implementator te Transparency International BiH i Centar za razvoj medija i analize kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj.

Dosadašnje antikoruptivne aktivnosti u BiH su nepravedno izostavile uključivanje poslovne zajednice koje su često u interakciji s javnim sektorom, a koja je ujedno najveća žrtva korupcije. Stepen učešća poslodavaca u borbi protvi korupcije se mora značajno povećati kako bi se ojačao integritet privatnog sektora, obezbijedila sigurnost poslovanja i smanjili sistemski rizici, što će u konačnici voditi ka prijeko potrebnoj većoj stopi ekonomskog rasta BiH.

U okviru projekta „Poslovanje bez korupcije“, Udruženje poslodavaca FBiH je iniciralo izmjene zakona čime će se smanjiti prostor za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženost poslodavaca korupciji kako bi se stvorili preduslovi za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u bh. društvu. U saradnji s članicama Udruženja, vanjskim pravnim i ekonomskim ekspertima, Vladom Federacije BiH, agencijama za borbu protiv korupcije i inspekcijskim organima, Udruženje je izradilo tekst Zakona o postupku izvođenja inspekcijskog nadzora, te tekstove zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama, Zakona o prekršajima, Zakona o upravnom postupku, Zakona o hrani, Zakona o kontroli cijena, Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o cestovnom prevozu i Zakona o igrama na sreću. Svi zakoni upućeni su Vladi Federacije BiH na dalje postupanje i upućivanje ka resornim ministarstvima s ciljem njihovog usvajanja.

Kreirana je jedinstvena web platforma www.poslovanjebezkorupcije.ba kojom je omogućena anonimna prijava korupcije, besplatna pravna pomoć članicama Udruženja u vezi s borbom protiv korupcije, kao i pregled svih propisa koji se odnose na borbu protiv korupcije, bazu podataka prijava korupcije, te pregled sudske prakse.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku


Udruženje poslodavaca FBiH poziva sve privredne subjekte da putem ove web platforme prijave svaki oblik korupcije s kojim se susreću u svom poslovanju.

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

ZAKOPČANA I ELEGANTNA: Jovana Jokismović u savršenom izdanju

Neće biti donacija za one koji urušavaju institucije BiH