in

Vlada FBiH usvojila izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Slatka-Tajna.Eu

Federalna vlada je usvojila konsolidirano izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u FBiH za 2020. godinu.

Zadužila je obveznike primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH da nastave aktivnosti na razvoju ovog sistema u skladu s propisima i metodološkim aktima iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

Obveznici koji nisu imenovali koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu iz reda najvišeg rukovodstva, dužni su to učiniti u skladu sa Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, te akt o imenovanju dostaviti Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2021. godine radi unosa u Registar koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Vlada je zadužila Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva finansija da nastavi pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u procesu uspostave i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole, s ciljem ispunjavanja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U izvješću je konstatirano da su, imajući u vidu sve poteškoće s kojima su se korisnici susreli, uključujući i pandemiju, ipak vidljivi napori organizacija javnog sektora da unaprijede sistem FUK i realiziraju planirane mjere za unapređenje.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku


Konsolidirani izvještaji o funkcioniranju sistema FUK za 2020. qodinu dostavila su ministarstva finansija osam kantona, a to nisu učinila ministarstva  Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Fokus u narednom razdoblju će biti na edukaciji korisnika i automatizaciji koja bi trebala biti od velike pomoći u praktičnoj primjeni Standarda unutarnje kontrole i doprinijeti jednostavnijoj konsolidaciji i kvalitetnijim analizama podataka za procjenu adekvatnosti sistema FUK u Federaciji BiH.

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

SHAKIRA – WAKA WAKA (ŠTAKA ŠTAKA – PARODIJA)

AVANTURA IZ SNOVA: Berin i Lejla Buturović u Zanzibaru