in

Za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima 33.600.000 eura

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom i prihvatila zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine o zajmu po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu do 56.000.000 eura, od čega ukupna odobrena sredstva za Federaciju BiH iznose 33.600.000 eura. Ova sredstva bit će korištena za finansiranje uspostavljanja i vođenje revolving kreditne linije za osiguranje supsidijarnog finansiranja odabranim uključenim finansijskim institucijama, a s ciljem davanja podzajmova mikro, malim i srednjim preduzećima.

Sredstva se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate do 15 godina i grejs periodom do pet godina.

Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za ova sredstva i zaključivanje Sporazuma o provedbi projekta između Federacije BiH i Razvojne banke FBiH.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Sporazuma o provedbi projekta ovlaštena je federalna ministrica finansija, a za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojna banka FBiH.

Odluka je donesena po osnovu Sporazuma o zajmu kod Međunarodne banke za obnovu razvoj (IBRD) za Projekt oporavka i podrške firmama čiji je osnovni cilj da se podrži oporavak privatnih firmi koje su pogođene ekonomskim utjecajem krize COVID-19 kroz pristup finansiranju i konsolidovane programe javne podrške usmjerene na firme.

Kako bi se odgovorilo na krizu, projekt ima namjeru povećati podršku za likvidnost mikro, malih i srednjih preduzeća, uključujući nedovoljno opslužene segmente ekonomije, istovremeno pomažući firmama da se prilagode novoj realnosti, kroz usvajanje tehnologije i digitalizacije. Fokusiran je na mikro, mala i srednja preduzeća koja su teško pogođena krizom, nalaze se u zaostajućim regijama i dio su ranjivih i nedovoljno opsluženih segmenata koji bi se inače suočili sa izazovima u pristupu obrtnom kapitalu i finansiranju investicija.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku 

 

Report

Comments

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Nakon 20 godina izveden zahvat podizanja urođeno spuštenog kapka u Banjaluci

POSVETILA SE PORODICI: Ana Bebić priznaje da je zapostavila karijeru