in

Stečajna reforma – pokretač ekonomskog rasta i očuvanja radnih mjesta u Bosni i Hercegovini

Stečajna reforma – pokretač ekonomskog rasta i očuvanja radnih mjesta u Bosni i Hercegovini
Slatka-Tajna.Eu
Stečajna reforma – pokretač ekonomskog rasta i očuvanja radnih mjesta u Bosni i Hercegovini

366% skraćeno vrijeme stečajnog postupka

2.777 radnih mjesta sačuvano

6 zakona doneseno

Sačuvana radna mjesta, nastavak poslovanja kompanija, rješavanje pitanja dugovanja te izmirenje obaveza prema povjeriocima u mjeri u kojoj je to moguće, zahvaljujući unaprijeđenom zakonskom okviru su glavni ciljevi Projekta Rješavanje pitanja dugovanja i prestanka poslovanja u Bosni i Hercegovini. Projekat provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke u partnerstvu sa Ambasadom Švicarske, putem Državnog sekretarijata za ekonomske poslove SECO. Donošenjem novih zakona o stečaju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj te Brčko distriktu BiH, dva nova entitetska zakona o likvidacionom postupku te više od 25 podzakonskih akata sačuvano je 2.777 radnih mjesta, više od 400 miliona KM isplaćeno je povjeriocima, a trajanje stečajnog postupka skraćeno je za 366 posto.

Odgovor na komplicirano stečajno zakonodavstvo

IFC projekat “Rješavanje pitanja dugovanja i prestanka poslovanja u Bosni i Hercegovini” kreiran je kako bi se pružila tehnička i savjetodavna podrška entitetskim vladama u provođenu zakonodavne reforme i unapređenju stečajne politike i regulative.

Problemi u poslovanju i stečajnim postupcima, decenijama su opterećavali ekonomiju BiH. Prethodna zakonska regulativa nije pružala adekvatna rješenja za rješavanje pitanja dugovanja, a dugotrajni stečajni postupci dovodili su do potpunog prestanka poslovanja kompanija i trajnog gubitka radnih mjesta.

Entitetske vlade su 2015. godine usvojile Reformsku agendu za BiH za period od 2015. do 2018. godine. Agenda je podrazumijevala sveobuhvatan program reformi koje će podstaknuti stabilan ekonomski i društveni rast BiH, usklađivanje sa programom ekonomskih reformi Evropske unije te doprinijeti makroekonomskoj stabilnosti. Reforma zakonodavstva u oblasti, kroz donošenje novih zakona o stečaju u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, bila je jedna od obavezujućih aktivnosti Agende.

IFC pružio savjetodavnu i tehničku podršku, kaže Ridžalović

IFC projekat Rješavanje pitanja dugovanja i prestanka poslovanja u Bosni i Hercegovini kreiran je kako bi se pružila tehnička i savjetodavna podrška entitetskim vladama u provođenu zakonodavne reforme i unapređenju stečajne politike i regulative. Pored poboljšanja zakonskog okvira, ciljevi Projekta su i omogućavanje reorganizacije kompanija koje imaju finansijske poteškoće te omogućavanje nastavka poslovanja, očuvanje radnih mjesta, uređenje međunarodnog stečaja, a ostvarenje ovih ciljeva doprinosi kreiranju pozitivne investicijske klime.

„IFC, kao dio Grupacije Svjetske banke, sa svojim aktivnostima u BiH, posvećen je unapređenju poslovnog okruženja i jačanju konkurentnosti privrede, kao i podršci ekonomskom rastu i razvoju kompanija te osiguranju pristupa finansiranju, sve sa ciljem razvoja BiH. Kroz intenzivnu saradnju sa vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, posebno sa ministarstvima pravde i pravosudnom komisijom, IFC je pružao savjetodavnu i tehničku podršku u donošenju novih zakonskih okvira u oblasti stečaja, likvidacije i vansudskog restrukturiranja, kao i relevantnih podzakonskih akata. Također, pružena je podrška u izgradnji kapaciteta ključnih učesnika sudskih i vansudskih postupaka, što značajno doprinosi održivosti implementiranih aktivnosti i daje impresivne rezultate“ ističe za Business Magazine Armin Ridžalović, šef Ureda IFC u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Očuvanje radnih mjesta i revitalizacija ekonomski održivih preduzeća, posebno malih i srednjih, bio je prioritet reforme zakonodavstva u oblasti stečaja.

Novi zakoni donose rezultate

Reformirano stečajno zakonodavstvo omogućilo je restrukturiranje nekoliko bosanskohercegovačkih kompanija.

Očuvanje radnih mjesta i revitalizacija ekonomski održivih preduzeća, posebno malih i srednjih, bio je prioritet reforme zakonodavstva u oblasti stečaja. Slijedeći taj princip, donošenjem novih zakona o stečaju, uvode se mnoge novine koje su imale za cilj brži i efikasniji stečajni postupak, značajno niže troškove postupka te veći procenat izmirenja obaveza prema povjeriocima.

„Ministarstvo pravde je, u okviru ekonomske politike Vlade Republike Srpske, predložilo novi Zakon o stečaju koji je donesen u martu 2016. godine. Time je učinjen korak naprijed u reformi stečajnog zakonodavstva, što je doprinijelo efikasnijem rješavanju stečajnih postupaka u odnosu na ranije važeći zakon. U Republici Srpskoj su, primjenom ovog Zakona, postignuti izuzetni rezultati koji se ogledaju u blagovremenom pokretanju stečaja, efikasnijem stečajnom postupku, boljoj zaštiti prava radnika, namirenju povjerilaca u mjeri u kojoj je to moguće te smanjenju troškova stečajnog postupka. Novim Zakonom je definisana mogućnost reorganizacije dužnika prije pokretanja stečajnog postupka putem finansijsko-operativnog restrukturiranja, sa ciljem nastavka obavljanja djelatnosti te “ozdravljenja” dužnika i očuvanja radnih mjesta zaposlenih. Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je predložilo novi Zakon o likvidacionom postupku koji je donesen 2019. godine, čime je učinjen značajan pomak ka poboljšanom i ekonomičnijem režimu likvidacije u Republici Srpskoj. Uspješnost primjene i kvalitet zakonskih rješenja prati se preciznim analizama, koje radimo na osnovu detaljnih analiza zaključenih stečajnih i likvidacionih postupaka pred privrednim sudovima u Republici Srpskoj“, izjavio je ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku


Korak naprijed u reformi stečajnog zakonodavstva, kaže Bukejlović

Reformirano stečajno zakonodavstvo omogućilo je restrukturiranje nekoliko bosanskohercegovačkih kompanija.

„Završetkom procesa operativnog i finansijskog restruktuiranja omogućeno je da se sve obaveze prema zaposlenima ispunjavaju redovno, prema dinamici i planu restrukturiranja. Investirali smo u nove tehnologije, zapošljavamo nove radnike, mlade ljude, a kao bitan podatak ističemo da smo prvi put nakon 12 godina, završetkom procesa restruktuiranja, radili sa 1,7 miliona dobiti. Budućnost imovine i radnika je vrlo izvjesna. Radnici imaju osigurana radna mjesta i budućnost. U narednom periodu očekujemo da se poveća broj radnih mjesta, proširi proizvodnja, ali i nova pozitivna atmosfera koja trenutno vlada u našoj kompaniji“, poručuju iz jedne od bh. kompanija koje su uspješno okončale postupak restrukturiranja.

Značajni rezultati postignuti implementacijom Projekta Rješavanje pitanja dugovanja i prestanka poslovanja u Bosni i Hercegovini ogledaju se u reformi stečajnog zakonodavstva usvajanjem šest novih zakona i 26 podzakonskih akata, što je omogućilo blagovremenu primjenu u FBiH, RS i Brčko distriktu BiH.

U Republici Srpskoj je pored Zakona o stečaju i Zakona o likvidaciji, usvojen i Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju privrednih društava i preduzetnika. Ovim Zakonom uspostavljen je efikasan mehanizam za privredna društva i preduzetnike koji su se našli u finansijskim poteškoćama, pomoću kojeg mogu redefinisati dužničke odnose sa povjeriocima, prvenstveno bankama. Pored toga, do sada je zaključeno 638 stečajnih predmeta ukupne vrijednosti obaveza u iznosu od 510 miliona KM te 407 miliona KM je namireno povjeriocima. Udio ostvarenih prihoda prodajom imovine veći je za 49 posto primjenom novog Zakona, a trajanje stečajnog postupka skraćeno je za 366 posto. Odnosno, umjesto dosadašnjih 51, stečajni postupak sada traje samo 14 mjeseci.

„Efikasan stečaj ključna je karika moderne tržišne ekonomije. Vlada Švicarske od 2014. godine putem Državnog sekretarijata za ekonomske poslove, SECO podržava Bosnu i Hercegovinu, kao i druge zemlje u regiji, u izgradnji ovakvih sistema u sklopu Projekta Rješavanje pitanja dugovanja i prestanka poslovanja.

Felder naglašava da je efikasan stečaj ključna karika moderne tržišne ekonomije

Unaprijeđeni zakoni o stečaju u oba bh. entiteta i Brčko distriktu BiH pomogli su da se smanji nivo nekvalitetnih kredita (NPL) i ubrza kreditni rast zemalja, pružajući istovremeno osnovu za homogeno poslovno okruženje u BiH. Stečaj nosi određenu kulturnu stigmu na Zapadnom Balkanu, što često ima za posljedicu prestanak poslovanja, kao jedino rješenje kada je nelikvidnost u pitanju. Naš cilj je bio promovirati mogućnost restrukturiranja, kao alternative za očuvanje poslovanja i napraviti određeni kulturološki pomak u odnosu na stečaj. Efikasni sistemi za rješavanje nesolventnosti olakšavaju pristup finansijama za kompanije i dugoročno doprinose poboljšanju okvirnih uslova za poslovanje, što su prioritetne oblasti rada Švicarske saradnje za ekonomski razvoj u partnerskim zemljama“, izjavila je Chantal Felder, zamjenica direktorice za saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

Nastavak stečajne reforme

Uspješna saradnja IFC sa entitetskim ministarstvima pravde, nastavljena je i nakon provedene stečajne reforme. Poslovna sinergija rezultirala je donošenjem novih zakona o likvidacionom postupku Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, dok je u Federaciji BiH ovaj zakon u proceduri usvajanja. Zakonom o likvidacionom postupku u Republici Srpskoj omogućena je likvidacija privrednih subjekata u skraćenom i pojednostavljenom postupku, uz značajno smanjene troškova postupka likvidacije. Takvo pravno okruženje poboljšava naplatu potraživanja, omogućava pojednostavljenje i rasterećenje sudskih i upravnih postupaka koji su vođeni protiv privrednih subjekata. Najvažnija novina Zakona je uvođenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka. Ovim institutom privrednim subjektima koji nemaju dugovanja prema drugim pravnim i fizičkim licima, omogućava se pojednostavljen i maksimalno ubrzan likvidacioni postupak, sa značajno umanjenim troškovima. S obzirom na usklađenost entitetskih zakona iz ove oblasti, iste beneficije za preduzeća i radnike očekuju se i nakon usvajanja zakona o likvidacionom postupku u FBiH.

Primjena novog Zakona o stečaju polučila je odlične rezultate u praksi, ističe Škobić

„Federalno ministarstvo pravde je uz savjetodavnu podršku IFC, izradilo novi Zakon o stečaju koji je stupio na snagu u julu 2021. godine. Primjena novog Zakona o stečaju polučila je odlične rezultate u praksi, što je potvrđeno od strane sudova u Federaciji BiH koji provode stečajne postupke. Federalno ministarstvo pravde je, također, izradilo novi zakon o likvidacionom postupku koji je u parlamentarnoj proceduri. Ovim zakonom uređuju se svi oblici likvidacije pravnih lica te se uvodi institut skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka“, izjavio je ministar pravde Federacije BiH Vedran Škobić.

Poslovna sinergija rezultirala je donošenjem novih zakona o likvidacionom postupku Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, dok je u Federaciji BiH ovaj zakon u proceduri usvajanja.

Fundamentalno jačanje kapaciteta

Jačanje kapaciteta kroz širenje znanja i vještina ključno je za uspješno provođenje postupaka stečaja i restruktuiranja. Projektnim aktivnostima, kroz seminare i edukacije, omogućeno je sudijama, upravnicima i drugim stručnjacima iz ove oblasti, da unaprijede svoje razumijevanje stečajnih postupaka, zakonskih procedura i pravila, kako bi novu legislativu efikasnije primjenjivali u praksi.

Kroz posebno kreirane obuke i proces certificiranja, stečajni upravnici stekli su potrebne vještine i znanja, čime su osposobljeni za efikasno vođenje postupaka i suočavanje sa složenim izazovima stečaja. Njihov doprinos na terenu ključan je za efikasno i transparentno provođenje stečajnih postupaka.

Podizanje svijesti javnosti o stečaju i izazovima sa kojima se suočavaju kompanije i pojedinci u postupcima, jedna je od značajnijih karika u lancu kreiranja podrške i razumijevanja društva o ovoj temi. Intenzivne medijske aktivnosti usmjerene ka javnosti, u znatnoj mjeri doprinijele su smanjenu stigme oko procesa stečaja i pomogle u promociji transparentnosti, integriteta i odgovornosti svih učesnika u procesu. Uspješno provedene reforme u oblasti stečaja i likvidacije predstavljaju značajan korak naprijed za BiH. Njihov značaj ogleda se u pozitivnim promjenama koje su donijele poslovnom okruženju, pravosudnom sistemu i bosanskohercegovačkom društvu u cjelini.

Comments

Komentariši

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0

What do you think?

Hrvatska obilježava 15 godina članstva u NATO-u

Hrvatska obilježava 15 godina članstva u NATO-u

Đinobili prognozirao učesnike Fajnal-fora Evrolige

Đinobili prognozirao učesnike Fajnal-fora Evrolige