in

Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM
Slatka-Tajna.Eu
Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

UIO je u januaru 2023. godine privredi vratila 194 miliona KM što je za 22 miliona KM više u odnosu na januar prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 607 miliona KM i veći su za 71 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU 2023. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u januaru 2023. godine raspoređen je iznos od 70 miliona KM, FBiH 314 miliona KM, RS 169 miliona KM i DB 17 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u januaru 2023. godine u poređenju sa januarom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.01.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2023

226

89

127

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku


43

18

0

2022

250

13

138

9

15

0

% promjene

-9.57

-8.20

17.74

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 18 miliona KM, Republika Srpska 11,9 miliona KM i Distrikt Brčko 0,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

ZOVEM BIVŠU #smiješno #zezanje

ZOVEM BIVŠU #smiješno #zezanje

Subota većinom suha i jako vjetrovita

Subota većinom suha i jako vjetrovita