in

Poboljšanje efikasnosti gotovinske logistike kroz GS1 standarde

Poboljšanje efikasnosti gotovinske logistike kroz GS1 standarde
Slatka-Tajna.Eu
Poboljšanje efikasnosti gotovinske logistike kroz GS1 standarde

GS1 standard je jedan od dva standarda u gotovinskoj logistici potvrđen od strane Evropske centralne banke. U našoj regiji ovaj standard je usvojila Centralna banka Slovenije.

Banke i drugi privredni subjekti koji se bave gotovinom, moraju osigurati da odgovarajuće količine gotovine koje su im potrebne za njihove usluge i poslovanje sa klijentima, budu uvijek dostupne. Ne možemo zamisliti plaćanje i prodaju bez dovoljne količine gotovine u opticaju. Automati za podizanje i uplate gotovine trebaju uvijek imati dovoljno novca u opticaju. Jako je važno da komunikacija između poslovnih subjekata bude brza, efikasna i osigurana. Prijevoz gotovine dodatno zahtijeva fizičku sigurnost, što je, razumljivo, mnogo zahtjevnije od recimo, dostave prehrambenih proizvoda. Kako bi zadovoljila zahtjeve tržišta, gotovinska logistika zahtijeva visok nivo standardizacije i automatizaciju kod banaka, preduzeća koja prevoze i osiguravaju gotovinu, klijenta, pa čak i inspekcijskih organa. Bez zajedničkih dogovorenih standarda, praćenje gotovinske logistike bi bilo nezamislivo. GS1 standard je jedan od dva standarda u gotovinskoj logistici potvrđen od strane Evropske centralne banke. U našoj regiji ovaj standard je usvojila Centralna banka Slovenije.

GS1 Standardi u gotovinskoj logistici omogućavaju:
 • planiranje inventara i kapaciteta,
 • praćenje narudžbi i pošiljki,
 • vraćanje novčanica u opticaj, sortiranje po kvalitetu i odgovarajuće prijavljivanje,
 • optimizaciju isporuka ili povećanje pouzdanosti procesa kod osiguravatelja novca i transporta (tako da u slučaju problema drugi partner može lako ući u proces),
 • bolje kontrole bankomata,
 • kontrola nad kasetama u bankomatima,
 • kontrola transportnih jedinica (koferi, torbe…).
Ciljevi GS1 standarda u gotovinskoj logistici su:
 • automatizacija i ubrzavanje ručnih procesa kako bi se minimizirale greške u rukovanju,
 • povećanje sigurnosti toka novca,
 • smanjenje troškova,
 • na kraju, ali ne i najmanje važno, doprinijeti očuvanju životne sredine.

S obzirom da je rukovanje gotovinom u gotovinskom lancu vrlo slično i rukovanju drugim robama, nekoliko nacionalnih centralnih banaka u Evropi (NCB) odlučile su usvojiti GS1 standarde, najraširenije standard u lancu snabdijevanja u svijetu, koji pružaju informacije o proizvodima, uslugama i lokacijama.

Kao i u lancu snabdijevanja bilo kojom robom, tako i u lancu snabdijevanja novcem da bi se transakcije mogle pratiti i da bi se proces mogao ubrzati, bitno je svaki korak u lancu i svaki subjekat jedinstveno identifikovati. Na ovaj način se osigurava da se tačno zna ko šalje novac, ko je zadužen za njegovo osiguranje i distribuciju i ko prima novac i naravno, o kojem novcu govorimo.

GS1 standardi primijenjeni na gotovinski lanac su sljedeći:

A) Pravni akteri uključeni u gotovinski ciklus – banke, trezori, bankomati, kompanije koje se bave tranzitom gotovine, maloprodajne organizacije –identifikuju se preko Globalnog Lokacijskog broja (GLN). Globalni lokacijski broj dodjeljuje GS1 organizacija i garantuje da je pravni akter koji je uključen u gotovinski ciklus i kojem je dodijeljen ovaj broj jedinstven. To znači da se ne može desiti da kada se pošiljka uputi na određenu lokaciju identifikovanu GLN brojem, ona stigne na pogrešnu adresu,.

B) Sortiranje cash jedinica u omote gdje imamo 10 jedinica od npr. 100 EUR se označavaju Globalnim brojem trgorinske jedinice (GTIN).

C) Cash jedinice pakovanja (npr. vreće za novac) su identifikovane putem globalnog jedinstvenog koda nazvanog Serijski kod kontejnera za otpremu (SSCC). SSCC se može kodirati u barkodu ili EPC/RFID tagu, osiguravajući kompletnu sljedivost logističke jedinice novca od momenta štampanja novca kroz cijeli ciklus kretanja novca.

D) Globalni broj identifikacije pošiljke (GSIN) je broj koji se dodjeljuje prilikom otpreme pošiljke u kojoj putuje više cash jedinica pakovanja od kojih je svaka jedinica označena svojim SSCC Ovdje govorimo o cash jedinicama koje su predviđene za isporuku zajedno i vezuju se za jednu otpremnicu.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku


E) Globalni identifikator povratne ambalaže (GRAI) je još jedan GS1 ključ za identifikacija imovine. Ovaj GS1 ključ je posebno pogodan za menadžment višekratnih transportnih predmeta, transport opreme i alata. U gotovinskom lancu GRAI može identifikovati plastične kutije ili kofere u kojim se transportuje novac.

Elektronske poruke za kretanje gotovine

Za kretanje gotovine u gotovinskoj logistici koriste se elektronske poruke i to GS1 XML poruke. To je standard elektronske razmjene poruka koji sadrži XML šeme za različite vrste poruka, od narudžbe, otpremnice, fakture, planiranja zaliha, logistike. Ove poruke se koriste u raznim sektorima i naravno, i u sektoru gotovinske logistike. Svaka poruka ima specifičnu strukturu i sadrži dogovorene podatke koji su potrebni partnerima koji komuniciraju. Poruke su univerzalne i nezavisne od internih informacionih rješenja ili platformi, što je njihova prednost. U principu, svaka elektronska poruka rezultira kreiranjem povratne poruke, koja obavještava pošiljaoca da je primalac primio poruku i uspješno ili neuspješno preuzeo gotovinu.

Sistem funkcioniše na način da se prije transporta novca razmjenjuju GS1 XML poruke i učesnici su na taj način obaviješteni šta primaju u kom iznosu i gdje. Kada fizička isporuka stigne skeniranjem gore pomenutih kodova se potvrđuje unaprijed pristigla elektronska poruka. Na ovaj način se poboljšava transparentnost i minimiziraju greške. Također se smanjuju troškovi i eliminiše papirna dokumentacija.

Kroz GS1 Sistem standarda osigurana je sljedivost svakog paketa gotovine od štamparije/kovnice do dostave u Centralnu banku, kao i u komercijalne banke.

Za više informacija o tome kako se GS1 standardi mogu koristiti u gotovinskoj logistici kontaktirajte GS1 Bosne i Hercegovine.

 

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

Čolina kćerka pokazala obline: Bujno poprsje u prvom planu

Čolina kćerka pokazala obline: Bujno poprsje u prvom planu

Srceparajući oglas na ulici Sarajeva: Potrebna odjeća i školski pribor za djecu

Srceparajući oglas na ulici Sarajeva: Potrebna odjeća i školski pribor za djecu