in

Vlada RS utvrdila okvir rebalansa budžeta za 2022. u iznosu od 4,382 milijarde KM

Slatka-Tajna.Eu

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog rebalansa budžeta RS za 2022. godinu čiji je okvir 4,382 milijarde KM (četiri milijarde 382 miliona), što je uvećanje za 8,9% ili 358 miliona KM. Razlog za donošenje Rebalansa budžeta je stvaranje uslova za sprovođenje mjera Vlade RS koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10 posto, te povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10 posto, od maja 2022. godine, a sve s ciljem ublažavanja negativnih efekata inflacije, kao i omogućavanje realizaciju kapitalnih investicija i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća.

Ukoliko se analiziraju makroekonomska kretanja u prethodnoj godini i početkom ove godine, evidentno je da je došlo do bržeg oporavka privrede od očekivanog, što ima pozitivan uticaj na kretanje budžetskih prihoda (posebno prihoda od poreza na dobit).

U Prijedlogu Rebalansa su planirani poreski prihodi 3,352 milijarde KM, što je povećanje od 10,9 posto ili 330,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet za 2022. godinu.

Prihod od poreza na dobit iznosiće 312,5 miliona KM, što predstavlja rast od 25,4 postoili 63,3 miliona KM u odnosu na planirano Budžetom za 2022. godinu.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade RS Rebalansom je planirano uvećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10 posto  od maja  2022. godine, te je su planirani rashodi za lična primanja uvećani za 55,0 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade RS, planirano je uvećanje svih socijalnih davanja za 10 posto od maja 2022. godine, te su doznake planirane u iznosu od 265,5 miliona KM i uvećane su za 17,9 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.

Uvećane su doznake za mjesečni borački dodatak, u iznosu od 6,5 miliona KM, tekuće doznake za porodične, lične i civilne invalidnine za 4,9 miliona KM, tekuće doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina, za 5 miliona KM, kao i  doznake za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, koje su uvećane za 0,7 miliona KM.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku


Doznake po osnovu penzijskog osiguranja u Prijedlogu rebalansa Budžeta su planirane u iznosu od 1.360 miliona KM, i iste su u odnosu na Budžet RS za 2022. godinu uvećane za 89,8 miliona KM. Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija, očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te planiranim uvećanjem od 10 posto od maja 2022. godine.

Planirano je i povećanje transfera Fondu za zdravstveno osiguranje za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata, u iznosu od 3,2 miliona KM, te transfer jedinicama lokalne samouprave za socijalnu zaštitu, u iznosu od 3,0 milion KM i za lične invalidnine u iznosu od 1,5 miliona KM.

Subvencije su u Prijedlogu rebalansa Budžeta RS za 2022. godinu su planirane u iznosu od 138,8 miliona KM, i iste su uvećane za 23,2 miliona KM, prvenstveno zbog povećanja plata zaposlenih, u iznosu 23 miliona KM.

Grantovi su u Prijedlogu rebalansa planirani u iznosu od 184,5 miliona KM i veći su  za 84,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet. U okviru ove grupe rashoda uvećani su grantovi u okviru Javnih investicija u iznosu od 74,9 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u iznosu od 2,3 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta, u iznosu od 4,1 miliona KM, te grant u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, u iznosu od 1,5 miliona KM.

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

Nije ih rodila Divna, ali im je otac isti: Ovo su braća Jelene Karleuše

Siromašni zemljaci zvijezdu okupirali komentarima nakon njegove bahate objave i lažne skromnosti