in

Klimatski i okolišni rizici i njihov uticaj na poslovanje banaka u BiH

Slatka-Tajna.Eu

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je  10. decembra u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom KPMG uspješno organizovalo seminar o temi „Klimatskih i okolišnih rizika i njihovog uticaja na poslovanje banaka u BiH” kako bi se lokalni bankarski sektor upoznao sa nadolazećim standardima u segmentu klimatskih i okolišnih rizika te pripremio za primjenu ovih standarda na lokalnom nivou.

Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije KPMG iz Srbije sa dugoodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, klimatskih i okolišnih rizika, međunarodne regulative i finansijskog izvještavanja.

”Svjedoci smo izražene pojave klimatskih promjena kroz sve učestalije prirodne katastrofe, rast prosječne temperature, koncentracije atmosferskih gasova i drugih pojava koje ozbiljno prijete našoj životnoj sredini. Iako je više od 195 država uvidjelo potrebu za hitnim akcijama i ciljevima kroz okvirne konvencije i međunarodne, obavezujuće sporazume, bez uključenja relevantnih regulatora, finansijskog sektora, kao i svih privrednih aktera neće biti moguće realizovati zacrtane ciljeve održivog razvoja. Jasno je da sve ovo dovodi Banke do potrebe da postanu aktivni protagonisti smanjenja aktivnosti koje utiču negativno na životnu okolinu. Između ostalog, ovo podrazumijeva ponovno sagledavanje poslovnih strategija, apetita za rizik, modela, politika, kao i procesa kojima upravljaju rizicima. Obzirom da će predmetna tema biti kontinuirano aktuelna i prioritetna, Udruženje će uz podršku renomiranih stručnjaka iz ove oblasti nastaviti obrađivati istu i u narednim godinama, te na taj način pomoći finansijskom sektoru i državi da ostvari zacrtane i preuzete ciljeve održivog razvoja“, izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

„Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH je u 2021 godini održalo šest edukativnih sesija iz oblasti procesa interne procjene adekvatnosti kapitala i adekvnatnosti likvidnosti, uticaja Covid-a 19 na poslovanje banaka, minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive reserve, indikacija reforme kamatnih stopa, i internog upravljanja kako bi pripremili lokalni bankarski i finansijski sektor za primjenu najnovijih zahtjeva iz EU. U 2022 godini naše Udruženje planira nastaviti sa aktivnostima edukacije i certifikacije rizik menadžera u BiH kako bi u što skorijoj budućnosti BiH postala regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama“,izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH.

Klikni na "like" i pridruži nam se na FacebookuUdruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

IMPONUJE MI DA SE DRUGI OKREĆU ZA NJOM: Ljuba Perućica ponosana na suprugu

Jelena Karleuša za Ekskluzivu: Pozdraviću sve Bosance sa bine ispred Skupštine!