in

Propast izgradnje Bloka 7 kompenzira se poskupljenjem struje

Slatka-Tajna.Eu

Pojačano zveckanje oružjem u Bosni i Hercegovini nepogrešivo ukazuje da se afere vezane za državni kriminal namnožile u mjeri da ih je nemoguće zataškati uobičajenim bacanjem prašine u oči domaćoj javnosti i da je nužno posegnuti za radikalnim mjerama.
U federalnom dijelu zemlje, jedna od finansijski najtežih afera u državnoj režiji je fantomska izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, putem koje je u proteklih nekoliko godina isparilo nekoliko stotina miliona konvertibilnih maraka javnog novca. Da bi se ta finansijska rupa koliko-toliko zakrpila, insistira se na poskupljenju električne energije za privredu, pri čemu se barata gotovo šizofrenim procentima većim od 100 posto, uz obrazloženje da se mora pratiti kretanje cijena na svjetskim berzama koje su u galopirajućem rastu. To bi bilo logično i svima lako shvatljivo da je riječ o energentu pri čijoj nabavci ovisimo o uvozu, ali s obzirom da je Bosna i Hercegovina najveći regionalni proizvođač i izvoznik električne energije, ispada da Elektroprivreda BiH , poskupljenjem želi primorati domaće privrednike na štednju struje kako bi je ostalo više za prodaju na stranom tržištu i ubiranje ekstraprofita za pokrivanje finansijskih rupa uzrokovanih propalim projektima poput Bloka 7 i održavanja plata administrativnog dijela tog koncerna na, za bosanskohercegovačke prilike astronomskom nivou. S obzirom da Elektroprivreda BiH od prodaje električne energije domaćim kupcima godišnje prihoduje oko 235 miliona KM, a od izvoza deset puta manje, u situaciji kada berzanske cijene divljaju računica je jasna, s tim što u cijeloj kalkulaciji domaćoj privredi pripada uloga kolateralne štete, čiji se gubici očito tretiraju kao zanemariv faktor.

Nacionalni plan

Kada je riječ o korelaciji propasti projekta Blok 7 i poskupljenja električne energije, iz federalnog Ministarstva energije je posmatraju isključivo u kontekstu eventualnih dugoročnih proljedica u vidu blagog manjka tog energenta uslijed smanjene proizvodnje.
“Napominjemo da se trenutno provode aktivnosti na izradi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP), kroz koji se posmatra pet aspekata, između ostalog i energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i sigurnost snabdijevanja. Preliminarni nacrti energetskih potreba i prognoze koje su razmatrane u okviru Plana, uz ostvarenje energetske efikasnosti, pokazuju da, ukoliko se ne pristupi izgradnji zamjenskog Bloka 7 u TE Tuzla, može doći do nedostatka malih količina električne energije krajem 2030. godine. Međutim, cijenimo da će se daljnjim smanjenjem cijena tehnologija stvoriti uslovi za veći razvoj sektora proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i da FBiH neće imati problema s nestašicom električne energije. Svakako da će Ministarstvo, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano planirati bilanse energetskih potreba kao i njihovu realizaciju, te u slučaju navedene neželjene situacije poduzimati sve mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja snabdijevanja.
Postoje i drugi aspekti nerealizacije projekta zamjenskog Bloka 7 u TE Tuzla, a tu posebno naglašavamo dosadašnju upotrebu toplotne energije u Tuzli.
Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, treba čim prije uspostaviti organizirano tržište električne energije, te će cijene električne energije na tržištu diktirati i cijene električne energije u Federaciji BiH“, poručuju iz Ministarstva u izjavi za Business Magazine.
Na pitanje o alternativnom planu nakon što su kineski partneri definitivno odustali od izgradnje Bloka 7, pak, daju odgovor iz kojeg proizilazi da rezervni plan jednostavno ne postoji.
“Ministarstvo je upoznato sa aktuelnom problematikom realizacije EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, nakon izlaska General Electrica (podizvođača ključne opreme – kotao, turbina i generator) iz Projekta i ponude EPC izvođača od 29. januara 2021. godine alternativnih ponuđača za kotao (Shanghai Boiler Works Co., Ltd. sa tehničkom podrškom General Electrica), te za turbinu i generator Shangai Electric Group sa tehnologijom i licencom Siemensa.
Isporuka kotla i turbo generatora od strane General Electric je bitan element EPC Ugovora, te je, između ostalog zahvaljujući izboru ALSTOM-a (pravni sljednik General Electrica) za proizvođača te opreme, EPC Ugovor dobio saglasnost Vlade i Parlamenta FBiH i Skupštine Elektroprivrede BiH. Nadzorni odbor Društva je donio zaključak da se ostaje pri EPC ugovoru od 27. avgusta 2014. sa pripadajućim aneksima i u njemu imenovanim podizvođačima za kotao (GE Steam Power Switzerland GmbH / GE Boiler Deutschland GmbH), turbinu i generator (GE Steam Power Switzerland GmbH / GE Power AG), kojim je zadužio Upravu da preduzme mjere i aktivnosti na zaštiti interesa Elektroprivrede BiH te o navedenom zaključku informisao i Vladu.

Nadzorni odbor je prihvatio Informaciju Uprave u kojoj se, između ostalog, navodi da Elektroprivreda BiH ostaje pri Ugovoru, da je realizovala sve svoje obaveze propisane Ugovorom i da to očekuje i od izvođača, da upućuje novo upozorenje o kašnjenju uz taksativno podsjećanje na ranije izdata upozorenja te da upozorava izvođača da će, s ciljem zaštite svojih interesa, preduzeti sve mjere predviđene Ugovorom i mjerodavnim zakonom.
S obzirom na neprihvatljivost ponuđenih alternativnih podizvođača i očitu nemogućnost realizacije Ugovora sa ugovorenim podizvođačem (General Electric), Elektroprivreda BiH, s ciljem zaštite svojih interesa, preduzet će krajnju mjeru zaštite – raskid EPC ugovora. Kako su Vlada i Parlament dali saglasnost na Ugovor, te odobrili federalnu garanciju za njegovu realizaciju, Ministarstvo je dostavilo Vladi Informaciju o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC ugovora za izgradnju Bloka 7, sa prijedlogom zaključaka. Vlada je na 272. sjednici, održanoj 1. jula 2021. godine, donijela Zaključak kojim, između ostalog, zadužuje Elektroprivredu BiH da poduzme sve mjere i aktivnosti na zaštiti svojih interesa u Ugovoru, a Informaciju upućuje Parlamentu radi informisanja i eventualnog davanja određenih uputa vezano za nastalu situaciju u realizaciji EPC ugovora“, sve je što s tim u vezi mogu reći iz Ministarstva.
Zbog čega Ministarstvo uopće forsira proizvodnju električne energije u termoelektranama, umjesto orijentacije na čistije energetske izvore, posebno imajući u vidu i obavezu dekarbonizacije BiH, te šta je razlog zbog kojeg nema projekata izgradnje hidroelektrana, odnosno intenzivnijeg korištenja potencijala sunca i vjetra za proizvodnju električne energije, dileme su koje iz Ministarstva u korijenu sijeku konstatacijom da “Ministarstvo ni na koji način ne forsira proizvodnju električne energije iz termoelektrana i, naprotiv, u prethodnim godinama pokrenuto je niz aktivnosti kako bi Federacija BiH ispunila svoje obaveze iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, posebno u smislu donošenja zakonskih propisa i pripadajućih provedbenih akata, a sve s ciljem promocije proizvodnje i potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora“.
“Razvoj projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora diktirao je i Akcioni plan Federacije BiH za korištenje obnovljivih izvora energije, kojim su bile propisane dinamičke kvote, tj. kvote koje će se podsticati, jer navedeni projekti nisu bili rentabilni ukoliko se samo prodaje električna energija. Kako je cijena tehnologija u stalnom opadanju, posebno tehnologija proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana i solarnih elektrana, te navedena postrojenja imaju rentabilnost i isplativost, očekujemo značajan porast korištenja potencijala solarne energije. Ministarstvo trenutno provodi aktivnosti na izradi novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije, kojim će se omogućiti proizvodnja prosumera (kupaca električne energije koji u vlastitom objektu imaju postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora priključeno na unutrašnje instalacije) te uvođenje aukcija za velika i mala postrojenja, čime bi sistem podsticanja bio troškovno efikasniji“, argumentiraju navedni stav iz Ministarstva.
O brojnim nejasnoćama i nedorečenostima direktno ili indirektno povezanim sa Blokom 7, uključujući prvenstveno sudbinu 214 miliona KM avansa uplaćenog nesuđenim kineskim partnerima tila u junu prošle godine, ali i tvrdnje generalnog direktora Eletroprivrede BiH Admira Andelije da će “izgradnja Bloka 7 biti završena po svaku cijenu“ i da “sadašnja cijena električne energije iz termoelektrana iznosi 54 i 55 eura po megavatsatu, a mi veliki dio nje prodamo domaćinstvima po cijeni jeftinijoj za 20 ili 25 posto u odnosu na proizvodnu“, iz te kompanije za sada ne nude nikakva pojašnjenja.
Stručnjaci za ovu energetsku oblast, pak, uz konstataciju da je “postojeći ugovoreni projekat Bloka 7 praktično propao i nudi se nepoznato i neprovjereno rješenje“, ukazuju na dva moguća scenarija daljeg razvoja situacije, jasno sugerirajući koji od njih je jedino prihvatljiv.

Dvije opcije

“Može se postaviti pitanje – šta ako krenemo u izgradnju Bloka 7 sa nepoznatom tehnolgijom i projekat ne uspije (ne bude završen, oprema bude isporučena sa manjom energetskom efikasnošću, kašnjenje, skok cijena CO2…).
U tom pogledu, pogledajmo dvije opcije – prva je da se izgradi Blok 7 sa nepoznatom, znači nepouzdanom tehnologijom, što može doprinijeti nerentabilnoj/skupoj proizvodnji električne energije, a druga je odustajanje od izgradnje Bloka 7 sa nepoznatom tehnologijom (nesigurno rješenje) i hitna impelementacija alternativnog scenarija (intezivna izgradnja obnovljivih izvora, modernizacija postojećih termo blokova i uvođenje biogoriva).
Druga opcija je značajno manje rizična od prve“, kaže za naš magazin Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE), napominjući da “do poskupljenja električne enrgije neće doći zbog neizgradnje Bloka 7, već to diktira tržište električne energije“ te da “do nestašice u slučaju neizgradnje Bloka 7 neće doći ukoliko krene intezivna izgradnja obnovljivih izvora i izvrši se modernizacija postojećih termo blokova“.
Upitan za stav Komiteta o energetskoj i ekonomskoj opravdanosti Projekta, Bičakčić pojašnjava da je “CIGRE podržala izgradnju Bloka 7 sa ugovorenim tehnolgijama, koje su poznate i dokazane u praksi i dugoročno obezbjeđuju poznate oklinske parametre i energetsku efikasnost pretvorbe primarne energije“. Kako naglašava, razlog za podršku bilo je osiguranje vlastite proizvodnje i nezavisnost od uvoza.
“Pri tome treba imati na umu da je projekat trebao biti duboko u fazi realizacije. Svako kašnjenje pogoršava ekonomske parametre zbog rastućih cijena takse na CO2.
Izmjena tehnologija je velika nepoznanica i samim tim nosi rizik dugoročne pouzdanosti i isplativosti projekta.
S obzirom na evidentno kašnjenje i time pogoršane ekonomske uslove eksploatacije zbog većeg opterećenja taksi CO2, rizik ekonomske opravdanosti izgradnje postaje sve veći, a posebno sa nepoznatim tehnologijama. Ukoliko bi se fizibilnost ažurirala sa novim inputima, teško je očekivati dovoljno argumenata za nastavak realizacije projekta, jer i sa onim parametrima opravdanost je bila na ivici isplativosti“, sumira Bičakčić, primjećujući da “ukoliko Vlada proglasi da je projekat državni interes, onda ekonomska opravdanost pada u drugi plan“.
S obzirom da se hidroenergetski potencijali predstavljaju kao jedan od najznačajnijih prirodnih resursa BiH, oslanjanje na termoelektrane kao glavni izvor električne energije (oko 70 posto) čini se kao potpuno neopravdana strategija, s čime se slaže i Bičakčić.
“Apsolutno nije dugoročno opravdana, već se termoelektrane, odnosno ugalj, koristi u tranzicionom periodu, što podrazumijeva postepeno smanjenje korištenje uglja, pri čemu treba provoditi paralelnu tranziciju kako bi se ugljeni regioni u ekonomskom i socijalnom smislu prilagodili ovim promjenama.
Pravo je pitanje kako kompenzirati nedostajuće količine energije zbog nereleazicaije Bloka 7, gašenja pojedinih blokova i smanjenja proizvodnje energije iz uglja.
Intenzivnom izgradnjom obnovljivih izvora energije na vjetar, sunce i vodu. Modernizacijom blokova termoelektrana koji ostaju u pogonu (TE Tuzla, Blok 6 – 220 MW i još 200 MW modernizirajući jedan od blokova 4 ili 5, TE Kakanj, Blok 7 – 230 MW i Blok 6 – 110 MW) te uvođenjem biogoriva (djelomično) radi doprinosa smanjenju emisija CO2 i time poboljšanja tehničkih i ekonomskih parametera tih blokova. Otpadom iz šuma i pilana, uzgojem brzorastuće biomase i gorivima deriviranim iz komunalnih otpada“, zaključuje Bičakčić.

Klikni na "like" i pridruži nam se na FacebookuRetrospektiva kraha

Blok 7 trebao je zamijeniti blokove 3 , 4 i 5 tuzlanske termoelektrane. Prema raspoloživim informacijama, na pripremne radove, koji su trajali 11 mjeseci, potrošeno je blizu 19 miliona KM, a uplatom 241 miliona KM avansa u junu 2020. počeli su teći rokovi za izgradnju Bloka 7 u kojoj je, prema ranijim najavama, trebalo učestvovati oko hiljadu radnika.
No, ubrzo nakon što su naplatili avans, kineski partneri – konzorcij kompanija China Gezhouba Group Company (CGGC) i Guangdong Electric Power Design Institute (GEDI), objasnili su da ne mogu ispuniti preuzete ugovorne obaveze. Naime, ugovoreno je da će oprema za Blok 7 biti kupljena od kompanije General Electric, koji se u međuvremenu povukao iz poslova povezanih sa izgradnjom termoelektrana, a Kinezi, koji su i u pripremnim fazama realizacije Projekt često bili skloni probijanju ugovorenih rokova, nisu uspjeli naći prihvatljivog alternativnog snabdijevača, budući da su i praktično svi ostali respektabilni proizvođači potrebne opreme odustali od “prljave“ energetike, a cijela knjiga spala je na jedno slovo – prijedlog da kotao i generator parne turbine isporuči također kineska firma Shanghai Boiler Works.
“Ovo rješenje zadovoljava sve zahtjeve navedene u originalnom EPC ugovoru, jer je tehnologija koju će se koristiti jednaka General Elevtrics i Siemens tehnologiji , te će na taj način osigurati da se ispune sve najviše ekološke i tehničke specifikacije koje su dogovorene u EPC ugovoru“, tvrdnja je Kineza kojom je praktično zapečaćena priča o izgradnji Bloka 7, zbog kojeg je, između ostalog, Bosna i Hercegovina pod sankcijama Energetske zajednice, koja smatra da je davanjem garancije Vlade FBiH za kredit kineske uvozno-izvozne banke (EXIM), kojim se finaansirao Projekt, prekršena evropska pravila o državnoj pomoći…

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

KOMEMORACIJA MARINKU ROKVIĆU: Ana Bekuta pokojnom kolegi posvetila dirljive riječi

Gazda u svlačionici, na terenu strah i trepet, sve dok nije naletio na Ibru: Završio je u smeću!