in

Po novom kolektivnom ugovoru za cestovni promet u FBiH najniža satnica 2,90 KM

Slatka-Tajna.Eu

Predsjednik Grupacije poslodavaca za djelatnost cestovnog prometa FBiH pri UPFBiH Nedžad Siočić i Benaris Dedić, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćaja i veza BiH potpisali su  Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost cestovnog prometa za teritoriju FBiH.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom definirana je najniža satnica koja sada iznosi 2.90 KM neto. Minimalna plaća će na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora iznositi od 700 do 800 KM sa ostalim nadoknadama – topli obrok, prevoz i druga davanja.

„Ovim kolektivnim ugovorom smo povećali minimalnu plaću za 25,5 posto u sektoru cestovnog saobraćaja. Pandemija koronavirusa je uzrokovala velike probleme kako u putničkom, tako i u transportu roba. Naš sektor se još nije oporavio od posljedica, sada smo na oko 60 posto aktivnosti koje smo imali prije pandemije “, kazao je Siočić.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika u djelatnosti cestovnog prometa na teritoriji FBiH. Također se utvrđuju djelovanje i uvjeti rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavca i radnika u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Benaris Dedić je naglasio da je potpisivanje Kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u sektoru cestovnog prometa od izuzetnog značaja, jer se potpisuje nakon gotovo tri godine.
„Kolektivni ugovor je rezultat kompromisa postignutog sa Udruženjem poslodavaca FBiH, na čemu im se zahvaljujem. Osim dogovorene satnice, utvrđeni su i dodaci na plaću i to za prekovremeni rad najmanje 25 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto od neto satnice, rad na dan sedmičnog odmora najmanje 15 posto od neto satnice te rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici 40 posto neto satnice. Radnik ima pravo na povećanje osnovne plaće za 0,4 posto za svaku godinu radnog staža kod poslodavca sa kojim ima zaključen ugovor o radu. Naknada za topli obrok isplaćivat će se u iznosu od 0,5 do jedan posto prosječne plaće FBiH, od pet do deset KM po radnom danu. Regres iznosi 50 posto prosječne plaće kod poslodavca kod kojeg je radnik zaposlen“, naglasio je Dedić.

Osim toga, radnik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju najviše tri prosječne plaće ostvarene u FBiH u godini prije sticanja prava na penziju, prema objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku ili prosječne plaće radnika ukoliko je to povoljnije za njega.

Klikni na "like" i pridruži nam se na FacebookuUgovor se ne primjenjuje na članice sindikata sa većinskim državnim vlasništvom.

Prema riječima Nusreta Ćatića, zamjenika predsjednika Samostalnog saobraćaja i veza BiH, radnici su dobro upoznati sa nametima koje moraju plaćati poslodavci u ovom sektoru.

„Izostala je značajnija pomoć vlada na svim nivoima za sektor cestovnog prijevoza. Mi još uvijek više prevezemo mladih koji odlaze iz BiH, nego budžetskih korisnika. Kada bi se značajniji dio budžetskih korisnika usmjerio na prevoznike to bi bila značajna pomoć ovom sektoru“, kazao je Ćatić.
Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu 01.januara 2022. godine i važi 12 mjeseci uz mogućnost potpisivanja sporazuma o produženju.
Od početka augusta potpisani su kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala, za djelatnost drvne i papirne industrije, za djelatnost građevinarstva i djelatnost trgovine. Planirano je da se narednih dana potpišu i preostali kolektivni ugovori između UPFBiH i sindikata iz realnog sektora.

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

Egipatske škole uvode predmet “Mohamed Salah”

“KUHAJU” SE DVIJE NOVE PJESME NIHADA ALIBEGOVIĆA: Nije bum nego eksplozija