in

KS: Mladi će stanove moći kupiti na više lokacija po cijenama nižim od tržišnim

Slatka-Tajna.Eu

Na radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo između ostalog, zastupnici su dali saglasnost na Prijedlog odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, radi pokretanja nove stambene izgradnje u cilju sistemskog rješavanja stambenog pitanja, prevashodno mladih ljudi, nudeći im mogućnost kupovine stana po cijeni nižoj od tržišne.

“Sredstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju obezbijedit će iz sredstava predviđenih budžetom KS za svaku godinu. Realizacija sredstava vršit će se na osnovu sporazuma koji će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS zaključiti sa investitorima, nakon provedenih procedura javnih poziva. Cilj je omogućiti mladima kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima na više lokacija u Kantonu Sarajevo”, istakao je resorni ministar Enver Hadžiahmetović. Za realizaciju ove odluke, u Budžetu KS su obezbijeđena sredstva u iznosu od 4.188.071 KM.

Kako bi se osigurao kontinuitet podrške mladima u rješavanju stambenog pitanja do okončanja procedura iz ove odluke, Skupština je donijela zaključak, na prijedlog zastupnika Harisa Zahiragića, a u kojem je tačno navedeno: “Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da iz planiranih budžetskih sredstava ili kroz rebalans Budžeta KS, ukoliko planirana sredstva nisu dostupna, u skladu sa mogućnostima obezbijedi program subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih i realizira ih u ovoj godini”.

Skupština je dala saglasnost i na zaključivanje šest ugovora o kupoprodaji nekretnina u naseljima Rosulje i Šip, između Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i kupaca nekretnina.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku







 

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

BOTS – Trading Community |

Šale na Ronaldov račun ne prestaju: Coca-Cola ima još jednog saveznika