in

Što se sprema ekonomiji u Federaciji / Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Ljubiša Đapan izjavio je da su Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021.- 2027, koju je usvojila Vlada Federacije na svojoj posljednjoj sjednici, definirana četiri strateška cilja, 18 prioriteta i 78 mjera za njihovu implementaciju, a novina u odnosu na ranije strateške dokumente je devet ofanzivnih mjera koje najviše doprinose ekonomskom i rastu zaposlenosti.

Uvijek najlakše

”Dosad smo strateške dokumente implementirali na način da uvijek implementiramo najjednostavnije i najlakše mjere i to moramo promijeniti. Zato smo u Strategiji razvoja FBiH 2021.- 2027. izdvojili ove ofanzivne mjere, ujedno i najteže mjere, koje predstavljaju strukturne reforme i Federacija BiH ih već jednom mora početi implementirati”, izjavio je Đapan za Fenu.   

Četiri strateška cilja iz ovog dokumenta odnose se na ubrzan ekonomski razvoj, prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, resursno efikasan i održiv razvoj, te transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor. 

”U ovom procesu napravili smo listu aktivnosti kao putokaz federalnim ministarstvima kako mi vidimo načine za najbolju implementaciju mjera iz strateškog dokumenta. Međutim, njegova puna implementacija će ići preko trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija”, dodao je Đapan.

Devet važnih ofanzivnih mjera, prema njegovim riječima, izdvojene su kao akceleratori razvoja. Prve dvije mjere se odnose na istraživačko-razvojne i inovacijske aktivnosti i povezivanje gospodarstva sa znanstveno-istraživačkim centrima, zatim racionalizacija tekuće javne potrošnje i povećanje javnih investicija, stimuliranje povezivanja s bh. dijasporom, zatim dvije mjere iz oblasti digitalizacije, razvoj umjetne inteligencije, digitalna transformacija javne uprave u FBiH, rasterećenje gospodarstva, restrukturiranje javnih poduzeća i diversifikacija i unapređenje financijskog sustava.

Video: Đapan: Devet ofanzivnih mjera za rast privrede i zaposlenosti u FBiH

”Za svaku ovu mjeru imamo i procjenu utjecaja relevantnih međunarodnih institucija. Puna implementacija tih devet mjera donijela bi Federaciji godišnji rast BDP-a od devet do čak 13,7 posto. Prema procjenama, za implementaciju tih mjera neophodno bi bilo osigurati oko 530 milijuna KM u sedmogodišnjem razdoblju, odnosno 75 milijuna KM godišnje”, naglasio je Đapan.

Ukupan indikativni financijski okvir za cijelu Strategiju, dakle ukupna sredstva koja su neophodna za punu implementaciju iznose oko 2,5 milijarde KM.

Klikni na "like" i pridruži nam se na Facebooku”Osnovna nit cijelog dokumenta je ekonomski rast i rast zaposlenosti bez kojeg nema napretka niti u jednoj sferi društva”, naglasio je Đapan. 

Posebna pažnja na IT sektoru

Posebna pažnja u ovom strateškom dokumentu posvećena je IT sektoru i procesu digitalizacije kao jedne od najvažnijih mjera EU za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije.

Također je obuhvaćeno i restrukturiranje javnih poduzeća s obzirom na to da, kako je kazao Đapan, svaka zemlja mora da odredi oblasti koje su prioritet i u tim oblastima mora imati dobro i funkcionalno organizirana javna poduzeća.

”Šta je pri tome bitno sa stanovišta Federacije BiH, odnosno šta se mora promijeniti? Jednostavno, javna poduzeća moraju biti organizirana na principima korporativnog upravljanja po ugledu na razvijene zemlje pri čemu se mora postići odvojenost politike od rada javnih poduzeća”, naveo je Đapan.       

Podsjetio je da je cijeli proces izrade ove strategije razvoja FBiH započeo 2017. kada je Parlament FBiH usvojio Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem i to je bio prvi zakon takvog tipa koji je donesen u regiji. Na osnovu tog zakona Vlada Federacije BiH je u septembru 2018. donijela odluku o izradi Strategije koja će sada biti dostavljena Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.

”Federalni zavod za programiranje razvoja je bio koordinator izrade ove strategije i u tom procesu sudjelovalo je 476 članova, radnih grupa i na radionicama 1.400 sudionika svih nivoa vlasti i nevladinog sektora. Tako da je za ovaj dokument koji je izuzetno važan postignut opšti koncensus”, kazao je Đapan za Fenu.


Comments

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Preokret Zvezde u finišu za pobjedu protiv Spartaka

SABIT SAŠA DERVIŠEVIĆ, ESTRADNI MENADŽER: Da su me pjevači slušali, danas ne bi kukali