in

Turizam iseljeništva – Interaktivni portal za Dijasporu iz BiH

Poznato je da iseljeništvo doprinosi razvoju BiH na različite načine: putem investiranja, trgovine, prenosa znanja, novčanih doznaka, potrošnje u BiH i na druge brojne načine. Uloga iseljeništva u razvoju turizma u BiH još uvijek nije dovoljno prepoznata ni vidljiva, iako je sektor turizma jedna od najprivlačnijih grana privrede u BiH za investiranje iseljeništva. Istovremeno, iseljeništvo predstavlja važnu skupinu koja redovno konzumira turističke usluge u BiH, te su posrednici koji doprinose brojnijem dolasku stranih turista u BiH.

Ne postoje zvanični podaci o obimu ulaganja iseljeništva u sektor turizma u BiH, kao ni o  broju turističkih posjeta iseljeništva BiH. Međutim, poznato je da stotine hiljada iseljenika redovno posjećuju BiH čime značajno doprinose rastu broja turista, kao i odžavanju brojnih uslužnih djelatnosti u BiH.

U okviru realizacije dokumenta Politika o saradnji sa iseljeništvom koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 2017.godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poduzima aktivnosti na realizaciji mjere 2.4. Unaprijediti saradnju u oblasti privrede, obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa iseljeništvom u kojoj je između ostalog predviđena i promocija turističkih potencijala putem iseljeništva. Dio aktivnosti se odnosi i na istraživanja pa je s tim u vezi provedena anketa među pripadnicima iseljeništva o ulozi i potencijalima iseljeništva za razvoj turizma u BiH.

Većina ispitanika iz iseljeništva koji su učestvovali u anketi, odgovorili su da već koriste turističke usluge u BiH poput obilaska turističkih destinacija i konzumacije domaćih proizvoda, kao i ugostiteljske usluge.  50% ispitanika posjećuje nacionalne parkove i istorijske lokacije u BiH, 40% praktikuju kulturni turizam, a isto toliko planinarenje, rafting i sportsko rekreacijski turizam. Frizerske i kozmetičarske usluge u BiH koristi oko 65% ispitanika iz iseljeništva, a zdravstvene gotovo 40% ispitanika.

Kada je u pitanju zadovoljstvo postojećom turističkom ponudom u BiH, najveći dio ispitanika iz iseljeništva  su zadovoljni  prirodnim ljepotama BiH, veći dio je zadovoljan i cijenama, dok je manje od jedne trećine zadovoljno kvalitetom usluge i sadržajem turističke ponude.

Klikni na "like" i pridruži nam se na FacebookuKada je riječ o interesu iseljeništva za konzumaciju turističke ponude u BiH, najveći dio je zainteresovan za  obilaske turističkih destinacija, zatim za konzumaciju autohtonih domaćh proizvoda, posjete nacionalnim parkovima i istorijskim lokacijama, a više od polovine izražava interes za planinarenje, rafting i sportsko rekreacijski turizam, kao I za kulturni turizam.

Što se tiče unapređenja turizma iseljeništva, velika većina ispitanika smatra da je za unapređenje turizma iseljeništva bitna promocija i informisanje, kao i prepoznavanje iseljeništva kao važne ciljne grupe za razvoj turizma u  BiH – i kao potencijalnih investitora i kao posebne ciljne grupe – kao konzumente turističke ponude  tj. kao turiste.

Prema mišljenju ispitanika, za veća  ulaganja iseljeništva u sektor turizma u BiH, najvažnija je kvalitetna usluga lokalih vlasti u BiH, generalno bolje informisanje i promocija, te prepoznavanje iseljeništva kao važnog investitora u sektor turizma u BiH.


Report

Comments

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

ČESTITKA POSEBENOJ OSOBI: Aleksandra Prijović imala razlog za slavlje

Inspiracija mnogima: Jednostavne lekcije o stilu kojima nas je naučila Meghan Markle