in

Diaspora Online Check-In 05.11.2020. – Interaktivni portal za Dijasporu iz BiH

Na novembarskom Diaspora Online Check-Inu – sastanku održanom 05.11.2020. godine prisustvovali su predstavnici organizacija iseljeništva: Pangea mreža (Njemačka), i-platform (Švicarska/BiH), SBHUD i BiH Akademici (Danska), a po prvi put sastanku se pridružio predstavnik Savez udruženja građana BiH u Norveškoj g-din Miralem Bećirović.

Sastanak je održan u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektora za iseljeništvo, u uobičajenom formatu, gdje su u prvom dijelu, razmjenjene informacije o aktivnostima Sektora za iseljeništvo i organizacija iseljeništva koje su realizovane u periodu između dva Diaspora Online Check-Ina.

Predstavnici Sektora za iseljeništvo su informisali prisutne o aktuelnostima u Ministarstvu i BiH, a posebno o budućoj saradnji sa fondacijom „Mozaik“ sa kojom će Ministarstvo – Sektor za iseljeništvo u narednom period ostvariti partnersku saradnju na realizaciji komponente III Projekta D4D, koji se odnosi se na filantropske aktivnosti.

Planirano je ostvarivanje kontakta i sa drugim humanitarnim organizacijama i fondacijama, i da se očekuje dobra saradnja u narednom periodu i u oblasti filantropskih aktivnosti.

Predstavnici organizacija dijaspore su upoznati sa javnim pozivom Fondacije “Mozaik”, koja je  na inicijativu Ministarstva, po prvi put otvorila mogućnost kandidovanja pripadnika iseljeništva za dodjelu nagrade DOBRO – priznanja u oblasti filantropije i to:

  • Nagrada za individualnu filantropiju pripadnicama i pripadnicima iseljeništva iz BiH: za koju se mogu nominovati pojedinke i pojedinci  stariji od 17 godina koji vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine a žive u iseljeništvu (dijaspori) i koji se svojim filantropskim djelovanjem zalažu za dobrobit zajednica u BiH ili su doprinijeli filantropiji u BiH kroz organizacije u iseljeništvu.
  • Nagrada za korporativnu filantropiju kompanijama: za ovu nagradu se mogu  nominovati kompanije koje su osnovali ili su u vlasništvu pripadnica i pripadnika iseljeništva iz BiH kojima je korporativno filantropsko djelovanje u BiH sastavni dio poslovanja.

Predstavnici organizacija dijaspore su međusono podjelili aktuelne informacije, a pošto je po prvi put sastanku prisustvovao predstavnik Savez udruženja građana BiH u Norveškoj, predstavnik Pangea/mreže bh. studenata i akademika je ukratko prezentirao g.dinu Bećiroviću  prvi Digitalni radni prostor za dijasporu, koji su izradili predstavnici organizacija iz Njemačke i Švicarske, u aplikaciji MURAL – digitalnom prostoru za umrežavanje i komunikaciju među organizacijama u dijaspori/iseljeništvu, za prezentiranje projektnih ideja i zajednički nastup u realizaciji ideja, kao i prostor za saradnju sa Ministarstvom. U narednom periodu aplikacija će se dorađivati u skladu sa potrebama organizacija iz iseljeništva.

Na kraju su izražena obostrana očekivanja da se na narednim sastancima priključe predstavnici Mreže mladih u Norveškoj i Švedskoj, a od strane predstavnika Ministarstva je izražena bezrezervna podrška za ostvarivanje kontakata i svih aktivnosti organizacija dijaspore sa partnerskim organizacijama i lokalnim zajednicama u BiH.

Naredni sastanak zakazan je za četvrtak 03.12.2020. godine, u uobičajenom terminu od 16 – 17h, uz otvoren poziv i drugim organizacijama iseljeništva da se pridruže Diaspora Online Check-Inu.

 

 


Report

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

Luka Milivojević pozitivan na virus korona – Virus korona

Šta je trening imuniteta i kako možemo istrenirati svoj?