in

Izmjene i dopune Zakona o šumama TK

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o šumama. Ovim izmjenama, između ostalog propisana je mogućnost davanja državnih šuma u zakup za potrebe postavljanja relejnih stubova i tornjeva sa pratećim objektima, nadzemnom i podzemnom infrastrukturom infrastrukturom za radio-televizijsko emitovanje, radio i telekomunikacione sisteme i kablovske mreže, a što nije bilo predviđeno dosadašnjim zakonskim rješenjem.

Također, izmjenama je naglašeno da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadležno za pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko putem postupka krčenja šuma ukoliko je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma” bez obzira je li isto u faktičnom stanju, u naravi, kultura šuma ili šumsko zemljište i bezobzira na površinu šumskog zemljišta, jer u praksi općinske/gradske službe vrše promjenu namjene šumskogzemljišta koje je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma” ako u faktičkom stanju nije u naravi kultura šuma ili šumsko zemljište i ako je manje od 1.000 m2 površine.

Report

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

HRT: [UŽIVO] Plenković: Situacija s pandemijom zabrinjavajuća

Preminula mlada australijska sportistkinja