in

Agencija za statistiku BiH ažurira podatke o građanima

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, nastavlja sa anketiranjem građana za potrebe ažuriranja glavnog okvira uzorka, sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u BiH, kao i njihovog daljeg usklađivanja sa standardima Evropske unije.
Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi… Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine, sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.
Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće
akreditacije.
“Napominjemo da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru ukoliko nije moguće održavati propisanu distancu od dva metra, s ciljem zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu.
Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe”, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Report

Comments

Komentariši

Loading…

0

What do you think?

VEČERNJI IZVJEŠTAJ SA KCUS-a; POGORŠANA IONAKO LOŠA SITUACIJA: Značajno povećan broj novozaraženih u Kantonu Sarajevo

Baka bodibilderka: Teretana me spasla depresije